Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Gidle
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU DOLNE  / Przydatne informacje  / Mapa serwisu
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Mapa serwisu Mapa serwisu
Urząd
Dane podstawowe Dane podstawowe
Godziny urzędowania Godziny urzędowania
Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna
Sekretarz Sekretarz
Kompetencje Kompetencje
Skarbnik Skarbnik
Kompetencje Kompetencje
Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich Referat Spraw Ogólno - Organizacyjnych i Obywatelskich
Referat Finansowy Referat Finansowy
Referat ds. Komunalnych Referat ds. Komunalnych
Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP Samodzielne stanowisko ds. informatyki i BHP
Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnej Pełnomocnik ds ochrony informacji niejawnej
Stanowisko ds. promocji , współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony zdrowia Stanowisko ds. promocji , współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony zdrowia
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Stanowisko ds. obsługi Wioski Internetowej Stanowisko ds. obsługi Wioski Internetowej
Regulamin Regulamin
Regulamin ZFŚS Regulamin ZFŚS
Nabór pracowników w Urzędzie Gminy Gidle Nabór pracowników w Urzędzie Gminy Gidle
Procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy Gidle Procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy Gidle
Ogłoszenia o naborze pracowników Ogłoszenia o naborze pracowników
Informacje o wynikach naboru Informacje o wynikach naboru
Organy
Rada Gminy Rada Gminy
Przewodniczący Rady Przewodniczący Rady
Skład Rady Skład Rady
Kompetencje Kompetencje
 Komisje Rady  Komisje Rady
Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Opieki Społecznej
Komisja Rewizyjna Komisja Rewizyjna
Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Komisja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Komisja skarg, wniosków i petycji  Komisja skarg, wniosków i petycji
Wójt Gminy Wójt Gminy
Kompetencje Kompetencje
Zarządzenia Zarządzenia
Wydane w 2017 r. Wydane w 2017 r.
Wydane w 2018 r. Wydane w 2018 r.
Wydane w 2019 r. Wydane w 2019 r.
Urząd Stanu Cywilnego Urząd Stanu Cywilnego
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenia Zarządzenia
Oświadczenia majątkowe Oświadczenia majątkowe
Wójt Wójt
Przewodniczący Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy
Urząd Urząd
Kierownicy jednostek organizacyjnych Kierownicy jednostek organizacyjnych
za 2017 rok za 2017 rok
rozpoczęcie pracy rozpoczęcie pracy
zakończenie pracy zakończenie pracy
Radni Radni
Prawo Lokalne
Statut Statut
Budżet Budżet
Budżet Gminy Gidle Budżet Gminy Gidle
Informacje o realizacji budżetu Gminy Gidle Informacje o realizacji budżetu Gminy Gidle
Sprawozdania Rb 27, Rb28, RBZ, RBN,RB-NDS Sprawozdania Rb 27, Rb28, RBZ, RBN,RB-NDS
za 2018 rok za 2018 rok
bilans bilans
Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych
Uchwały Uchwały
2019 2019
2018 2018
2017 2017
Podatki i opłaty lokalne Podatki i opłaty lokalne
Podatek od nieruchomości Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych Podatek od środków transportowych
Podatek rolny Podatek rolny
Podatek leśny Podatek leśny
Podatek od posiadania psów Podatek od posiadania psów
Opłata targowa Opłata targowa
Opłata za wodę i ścieki Opłata za wodę i ścieki
Ochrona zabytków Ochrona zabytków
Gminna Ewidencja Zabytków Gminna Ewidencja Zabytków
Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gidle
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Obwieszczenia Obwieszczenia
Druki do pobrania Druki do pobrania
Ochrona Środowiska Ochrona Środowiska
Ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje i zawiadomienia Ogłoszenia, obwieszczenia, decyzje i zawiadomienia
Ocena jakości wody Ocena jakości wody
Gospodarka odpadami Gospodarka odpadami
Analiza stanu gospodarki odpadami Analiza stanu gospodarki odpadami
Informacje ogólne , stawki, terminy opłat, jak segregować odpady Informacje ogólne , stawki, terminy opłat, jak segregować odpady
Kalendarz wywozu nieczystości stałych Kalendarz wywozu nieczystości stałych
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Informacje PSZOK Informacje PSZOK
Akty prawa miejscowego związane z gospodarką odpadami Akty prawa miejscowego związane z gospodarką odpadami
Wybory Wybory
Wybory samorządowe 2018 Wybory samorządowe 2018
Wybory do PE 2019 Wybory do PE 2019
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
Plany i programy Plany i programy
Strategia rozwoju Strategia rozwoju
Plan Gospodarki Odpadami Plan Gospodarki Odpadami
Plan Rozwoju Lokalnego Plan Rozwoju Lokalnego
Program Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi Program Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi
Roczne Programy Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi Roczne Programy Współpracy Gminy Gidle z organizacjami pozarządowymi
Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Sprawozdania z realizacji programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi Konsultacje projektów programów współpracy z organizacjami pozarządowymi
Oferty złożone na podstawie art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Oferty złożone na podstawie art 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Gminny Program Ochrony Środowiska Gminny Program Ochrony Środowiska
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gidle Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Gidle
Raport o stanie gminy Raport o stanie gminy
Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne
statuty sołectw statuty sołectw
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów Ogłoszenia Przetargów
Zapytania ofertowe Zapytania ofertowe
Plany postępowań o udzielenie zamówień Plany postępowań o udzielenie zamówień
Zamówienia poniżej 30000 Euro Zamówienia poniżej 30000 Euro
Inne
Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach
Kierownictwo Kierownictwo
Statut Statut
Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach
Kierownictwo Kierownictwo
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach
Kierownictwo Kierownictwo
Statut Statut
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławnie
Kierownictwo Kierownictwo
Statut Statut
Publiczne Przedszkole w Gidlach Publiczne Przedszkole w Gidlach
Kierownictwo Kierownictwo
Statut Statut
Publiczne Przedszkole w Pławnie Publiczne Przedszkole w Pławnie
Kierownictwo Kierownictwo
Instytucje kultury Instytucje kultury
Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach Gminna Biblioteka Publiczna w Gidlach
Kierownictwo Kierownictwo
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach
Jednostki pomocnicze Jednostki pomocnicze
Sołectwa Sołectwa
Statut Sołectw Statut Sołectw
Rady sołeckie Rady sołeckie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
Kierownictwo Kierownictwo
Statut SP ZOZ Statut SP ZOZ
Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego
Rada Społeczna SP ZOZ Rada Społeczna SP ZOZ
Regulamin Rady Społecznej SPZOZ Regulamin Rady Społecznej SPZOZ
Organizacje pozarządowe Organizacje pozarządowe
Kluby sportowe Kluby sportowe
Pozostałe stowarzyszenia Pozostałe stowarzyszenia
Pławińskie Towarzystwo Muzyczne Pławińskie Towarzystwo Muzyczne
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stęszów PROMYCZEK Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stęszów PROMYCZEK
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury  Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury "ALFA"
Informacje Urzędu Informacje Urzędu
Wspólna Metoda Oceny - CAF Wspólna Metoda Oceny - CAF
Konkursy Konkursy
Ogłoszenia Ogłoszenia
Kontrole Kontrole
Kontrole zewnętrzne 2018 Kontrole zewnętrzne 2018
Kontrole zewnętrzne 2019 Kontrole zewnętrzne 2019
Załatwianie spraw Załatwianie spraw
Skargi i wnioski Skargi i wnioski
Karty usług Karty usług
Usługi realizowane przez USC i Ewidencję ludności Usługi realizowane przez USC i Ewidencję ludności
Usługi realizowane przez Referat ds. Komunalych Usługi realizowane przez Referat ds. Komunalych
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko
 Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy  Przydział lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów gminy
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej Zezwolenie na utrzymanie psa rasy agresywnej
Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Zmiana stanu wody na gruncie - spór Zmiana stanu wody na gruncie - spór
Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej Założenie, zawieszenie, zmiana we wpisie, wznowienie, zakończenie działalności gospodarczej
Usługi realizowane przez Referat Spraw Ogólno-organizacyjnych i obywatelskich Usługi realizowane przez Referat Spraw Ogólno-organizacyjnych i obywatelskich
Usługi realizowane przez Referat Finansowy Usługi realizowane przez Referat Finansowy
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Usługi realizowane przez Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych Usługi realizowane przez Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców
 Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej  Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
 Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru  Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ru
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy Wydanie decyzji o ustalenie warunków zabudowy
Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki
Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza  Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza
EPUAP - ESP EPUAP - ESP
Mienie i majątek Gminy Mienie i majątek Gminy
Informacje o stanie mienia Informacje o stanie mienia
Decyzje Decyzje
Przetargi na nieruchomości Przetargi na nieruchomości
Rejestry i ewidencje Rejestry i ewidencje
Centralny Rejestr Umów Centralny Rejestr Umów
Ponowne wykorzystanie informacji Ponowne wykorzystanie informacji
Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna
Zapytania Zapytania
Interpelacje Interpelacje
Obrady Rady Gminy Obrady Rady Gminy
Sesje Rady Gminy Sesje Rady Gminy
Imienne protokoły z głosowań w kadencji 2018-2023 Imienne protokoły z głosowań w kadencji 2018-2023
BIP - ARCHIWALNY
RODO
Gmina Gidle, ul. Pławińska 22, 97-540 Gidle, tel.: 34 32 72 027, fax: 34 32 72 111, ug@gidle.pl, www.gidle.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@